Persoonsgebonden.

De Aircotoets software is persoonsgebonden en uitsluitend bedoeld voor gebruik door degene op wiens naam de bestelling/inlogcode staat. De software mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De vragen en antwoorden op de Elearn-Academy website zijn het intellectuele eigendom van Elearn-Academy of indien anders vermeld. Niets van de software of inhoud of website mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elearn-Academy in enige vorm worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

 

Examengarantie.

Aircotoets wordt geleverd met examengarantie, dat wil zeggen dat mocht u niet slagen voor uw Airco-examen u binnen 2 weken na afloop van uw examen het aankoopbedrag van de Aircotoets minus administratiekosten retour ontvangt. U dient dan wel alle toetsen/oefeningen met een goed reslutaat te hebben afgesloten. Resultaten worden maximaal 14 dagen bewaard. Alleen de aanvragen die binnen 14 dagen na het examen met de examenuitslag bij ons zijn binnengekomen worden in behandeling genomen.

 

Geldigheidsduurwerking.

De geldigheid en werking van de Aircotoets loopt af op de dag van het examen. De geldigheidsduur van de inlogcode is maximaal 2 maanden. Na deze periode werkt de inlogcode/sofware niet meer.

 

Delen van gegevens.

Elearn-academy hecht veel waarde aan de relatie met de gebruiker en we zullen deze relatie niet schenden door de verkoop of het delen van uw persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als gebruikersgegevens worden gedeeld met derden, dan wordt dit alleen toegestaan in een geanonimiseerd formaat. In dit formaat is het niet mogelijk om vanuit de data gebruikers van Elearn-academy te identificeren.

 

Privacy.

Alleen de: naam, wachtwoord en emailadres worden tijdelijk op de oefensite opgeslagen, deze worden 20 dagen na afloop geldigheidsduur verwijderd. Resultaten worden maximaal 1 maand bewaard. Het is niet toegestaan om gegevens of uw inlogcode te delen. 

 

Scholen - Bedrijven.

Voor scholen - bedrijven en als groep aangemelde personen, hanteren wij de regels zoals die door de school of het bedrijf zijn voorgeschreven. Informatie hier over: Informeer bij uw school of bedrijf en stuur een bericht via ons contactformulier, mocht u hier meer informatie over willen.

 

Indien misbruik wordt geconstateerd, volgt direct uitsluiting van de Aircotoets.

Voor meer informatie stuur een bericht via het contactformulier.